Biyolojik Tesislerde Endüstriyel Koku Arıtma Sistemleri

H₂S ile CH₄ yoğunluğu yüksek değerlere ulaşan sistemler için uygundur. Su yüzeyinde yağ tortusu oluşumunu engellemektedir. Ortamda asidik ve bazik gazların oluşumu azalacağından, ortaya çıkan gazların filtrasyon ile tutulması ekonomik bir hale gelmektedir. Endüstriyel hava arıtma ünitesinin sisteme ilavesi ile komple bir çözüm sunulmaktadır. Difizör ve biyolojik filtre üniteleri ile oluşumu en alt seviyeye inen gazlar, Tasofilt hava arıtma sisteminde bulunan fanlar ile emilmekte ve filtre içinde tutularak istenmeyen zehirli ve koku yapıcı gazların tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır. Bu sistemin çalışması ile terfi içerisinde sülfüre bağlı zararlı gazlar suya çöker ve havaya karışma oranı azalır. Ayrıca yağ tutuculardan kaçan yağlar, biofiltre ile parçalanarak sisteme zararsız hale getirilmektedir.

BİYOLOJİK SİSTEMİN FAYDALARI

  • Metan ve hidrojen sülfüre bağlı iş kazalarını engeller.
  • Betonun, metallerin, pompaların, elektrik panolarının korozif etkilere maruz kalmasını önler.
  • Oldukça pahalı olan bina ve teçhizat yatırımları, daha uzun yıllar sorunsuz kullanılır.
  • Böylece çevreye rahatsızlık veren zehirlenmelere ve farklı sağlık sorunlarına yol açabilen gazlar ortadan kalkacak ve doğaya yayılımı tamamen engellenmiş olacak.
  • Terfi istasyonlarında yağ oluşumu önlendiğinden ve biyolojik arıtımın ilk adımlarının atılması sebebiyle atıksu arıtma tesislerine binen yük de önemli ölçüde azalacaktır.